Tag: covid-19

Chuyên gia gợi ý: Đón trước xu hướng phục hồi du lịch

Cảnh đông đúc tại Hội An năm 2018. (Ảnh: Getty) “Không có gì luôn đi theo đường thẳng. Do đó sự gián đoạn chính là kết thúc của một chu trình , và cũng bắt đầu một chu kỳ mới. Đây là cơ hội để làm những điều đúng đắn hơn, Tuy nhiên cũng có […]