Giảng viên tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, tiếp tục dạy online

Theo thông báo khẩn của ĐH Quốc gia Hà Nội, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện Hỏa tốc số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về làm các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu:

Các đơn vị, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà, không đến cơ quan công sở và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến (online), trừ các trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan (như trực lãnh đạo, xử lý tài liệu mật, khẩn; các lực lượng trực an ninh; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế phòng chống dịch bệnh và triển khai các nhiệm vụ đặc biệt khác) đến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020.

Đến thời điểm đó, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHQGHN cũng sẽ có thông báo tiếp theo. Đơn vị chủ động các cuộc họp bằng hình thức online nếu cần.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phân công trực lãnh đạo, giám sát, theo dõi tiến độ công việc , nhiệm vụ đã được giao; lên phương án bố trí rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy điều trị cháy và cắt cử lực lượng trực bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thông suốt trong , và ngoài đơn vị.

Các đơn vị đào tạo vẫn làm triển khai hoạt động giảng dạy (qua hình thức online) theo kế hoạch của đơn vị.

Giảng viên tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, tiếp tục dạy online - 1

Thanh Ngân, sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội mỗi ngày đều học online, bởi Ngân cho biết nhà trường vẫn dạy online theo thời khóa dấu hiệu hành. Với những môn đặc thù như thí nghiệm, thực hành, thể dục… sẽ học chậm và có kế hoạch học bù.

Đặc biệt, ĐH QGHN yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức , người lao động làm việc tại nhà, tuyệt đối chưa di chuyển khỏi nơi cư trú, không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; nghiêm chỉnh tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thường xuyên quan tâm, nắm bắt , và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến cán bộ , sinh viên đơn vị mình.

Đối với các đơn vị đã, đang và cũng sẽ làm các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội thì vẫn tiếp tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị có người lây nhiễm do chưa nắm vững, chưa làm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp , và ĐHQGHN.

Nhật Hồng

Tag :COVID-19dạy onlineĐH Quốc gia HNcách ly